Списати домашку на перерві, стягнути реферат з інтернету, скомпонувати твір зі статей у «Вікіпедії» — ще кілька років тому це вважали буденністю. Та це не буденність, а порушення академічної доброчесності. Що це таке, які її ознаки й чому вона на часі для України, розповідаємо сьогодні. А допомагає нам у цьому Любов Терехова — завідувачка лабораторії інноваційного змісту освіти Малої академії наук та амбасадорка академічної доброчесності.

Що таке академічна доброчесність?

Стаття про академдоброчесність-1

Академічна доброчесність — це дотримання законів та етичних норм, які формують довіру до результатів навчання або наукових і творчих досягнень. Ідеться не просто про відсутність списування та плагіату, а загалом про культуру в освіті й науці, за якої панують щире бажання самостійно пізнавати світ і відкривати нове, а також шанобливе ставлення до напрацювань інших. Любов Терехова пояснює, як зрозуміти, що в суспільстві є культура доброчесності: 

«Ви не возите дитину на інший край міста, бо тільки там хороша вчителька початкових класів. Натомість знаєте, що будь-яка школа добра й до дитини там будуть ставитися з повагою. Ви не шукаєте знайомого лікаря, а звертаєтеся в будь-яку лікарню, бо всі однаково хороші: вам не нахамлять на прийомі й не нав’яжуть непотрібних ліків. Академічна доброчесність — це про правила та цінності в освітньому й науковому середовищі, які в підсумку дозволять нам побудувати більш справедливе суспільство». 

Які цінності академічної доброчесності?

Стаття про академдоброчесність-2 

За визначенням Міжнародного центру академічної доброчесності, серед її засадничих цінностейчесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність і відвага. Передусім ідеться про чесність як основу викладання і навчання, дослідження та роботи. Саме вона запобігає фальсифікаціям даних, списуванню та іншим проявам нечесної поведінки. 

На чесності базується наступна цінність — довіра, яка дає змогу вільно обмінюватися ідеями без остраху, що роботу хтось вкраде. Цінною є і справедливість у взаєминах між учасниками освітніх і наукових спільнот. Зокрема, важлива правильна реакція на порушення академічної доброчесності — це демонструє дієвість правил, їхню справедливість для всіх дотичних. 

У доброчесних академічних спільнотах завдяки взаємній повазі панує атмосфера, у якій кожен і кожна може висловити свій погляд. У разі заперечень виникають дискусії та обґрунтовані обговорення замість суперечок і знецінення. 

І насамкінець додамо: для дотримання всіх цих цінностей важливі особиста відповідальність і відвага відстоювати власні принципи й переконання. Ідеться про те, що для вкорінення цієї культури недостатньо самим діяти етично — варто заохочувати до цього інших і так творити суспільство відповідальних людей.

Які ознаки порушення академічної доброчесності? 

Стаття про академдоброчесність-3

Академічну доброчесність порушують у різні способи. Найголовніша ознака порушень — це суперечність її цінностям. Чи не найпопулярнішим є недотримання чесності. До прикладу, списування: хтось зазирає до зошита сусіда/-ки по парті, інші користуються збірниками з готовими домашніми завданнями, деякі гуглять правильну відповідь на контрольних чи шукають підказки у шпаргалці. 

Проєкт може також містити плагіат, якщо його автор/-ка запозичує слова, ідеї чи результати праці з певного джерела без посилання на нього. Важливо, щоб освітяни пояснювали своїм учням, що плагіат і списування є неприпустимими. Також важливо бути рольовими моделями для них — самим у навчальних матеріалах завжди оформлювати посилання на цитовані джерела.

Порушенням є також фабрикація — вигадування фактів і даних в освітньому процесі. Приміром, учні, що прикидаються хворими, фабрикують інформацію про своє здоров’я. А вчителі займаються фабрикацією, якщо звітують дирекції школи про заходи, яких не проводили з класом. 

Схожим порушенням є фальсифікація — зміна деяких даних щодо навчального процесу, як-от оцінок у журналі, без жодних на те правомірних підстав.

Ще одне порушення — це несправедливе оцінювання, яке руйнує довіру між освітянами й дітьми. Тут важливі зрозумілі для всіх критерії, на які вчитель/-ка спирається, оцінюючи роботи. До них не може належати поведінка учнів, попередні оцінки чи результати з інших предметів, позакласна активність або ж знайомство вчителів з батьками — до уваги слід брати виключно рівень виконання поточного завдання. 

Чому академічна доброчесність важлива? Чому це питання на часі?

Стаття про академдоброчесність-4

Любов Терехова пояснює, що культура академічної доброчесності у школі й університеті — це шлях до доброчесних професійних спільнот у різних галузях. 

«Чи хочемо ми жити у справедливому суспільстві, де людина своєю працею, а не зв’язками, досягає добробуту? Чи хочемо ми чесної судової системи, поліції, державної служби, охорони здоров’я, освіти без корупції й кумівства? Тоді академічна доброчесність саме на часі. Бо великі злочини починаються з маленьких проступків. Міркування про списування в школі мало чим відрізняється від роздумів над розкраданням держбюджету: ось тут я схитрую і ніхто не помітить. Масштаби значно більші, але принцип один: вирішити, що правила тебе не стосуються. Академічна доброчесність для мене — питання патріотизму, бо це про шанування законів України», — додає експертка. 

Які джерела допоможуть більше дізнатися про академічну доброчесність? 

Стаття про академдоброчесність-5

Пані Любов радить розпочати знайомство з академічною доброчесністю з тематичних онлайн-курсів. Це може бути короткий курс на «EdEra» для вчителів старших класів чи «Академічна доброчесність в університеті» на «ВУМ online» для широкого кола слухачів. Є ще курс «Академічна доброчесність для викладачів» на «Prometheus», він буде корисний передусім педагогам, які займаються з учнями дослідницькою роботою. 

Для поглиблення знань адміністрації закладу освіти, як і вчителям, стануть у пригоді методичні рекомендації «Академічна доброчесність у середній освіті» й «Путівник з академічної доброчесності для позашкілля» від проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» («Academic IQ») і партнерів. У цих виданнях є відповіді на запитання, як розбудувати культуру доброчесності в закладі освіти, як розробити положення про академічну доброчесність, якими є найбільш типові порушення та як їх не допустити, як розвинути в учнів навички академічного письма. Також на ютуб-каналі «Academic IQ» багато корисних вебінарів і відео з розвитку академічного письма й доброчесності. 

Крім того, експерт з питань академічної доброчесності Євген Ніколаєв постійно моніторить українські тематичні ресурси в цій галузі та поширює корисну інформацію на своїй сторінці.

Більше про цінності МАН і Конкурсу-захисту — у наших попередніх матеріалах:

«Конкурс-захист МАН: 10 причин долучитися для освітян і дітей»;

«Як підготувати науковий проєкт на Конкурс-захист МАН: розлога інструкція»;

«Як зміниться Конкурс-захист МАН у 2023-му: розповідає представниця команди проєкту Наталія Легка».

Ілюстрації: Анастасія Василенко