Свого часу Жуль Верн передбачив політ людини на Місяць, Маргарет Кавендіш — винайдення підводних човнів, а Станіслав Лем — створення електронних книг. Ми не письменники-фантасти, але теж дещо спрогнозувати можемо… Сьогодні разом з експертками кар’єрної платформи Happy Monday в межах проєкту #CVІDОМІобирати розповідаємо про 7 професій, на які буде попит у наступному десятиріччі, і як їх опанувати. Гайда вибирати футуристичний фах до душі!

Стаття про 5 професій майбутнього. Експертки

Прогноз склали на основі дослідження «Людський капітал 2030. Глобальні навички майбутнього» Національного агентства кваліфікацій.

Менеджер/-ка з інновацій

Стаття про 5 професій майбутнього. Менеджерка з інновацій

Це фахівець/-чиня, що відповідає за переосмислення стратегій компанії. Нині в бізнесі зростає конкуренція, тому менеджер/-ка з інновацій має впроваджувати нові ідеї, знаходити нестандартні рішення в роботі, аби підприємство мало перевагу над конкурентами на ринку. 

В Україні вже навчають бакалаврів за освітньою програмою «Менеджмент інноваційної діяльності» у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця та Українському державному хіміко-технологічному університеті. На заняттях майбутні фахівці вчаться, як розуміти тенденції науково-технічного розвитку, організовувати управління компанією, визначати перспективні напрями інноваційної діяльності тощо. 

Є й інший шлях до освіти менеджера/-ки з інновацій: вибрати будь-який виш, який готує фахівців за спеціальністю «Менеджмент». Для цього скористайся пошуковою інформаційною системою «Вступ.Освіта.UA», яка допомагає добирати навчальні заклади до душі за розмаїтими параметрами. Так отримаєш базову освіту, а вже опісля, під час навчання на магістратурі опануєш програму за напрямом менеджера/-ки з інновацій. 

Коментар Домініки Іванової-Бекар 

Ця професія підійде особистостям з активною життєвою позицією, які прагнуть розвиватися та змінюватися як за рахунок оптимізації та вдосконалення поточних процесів, так і за допомогою нових, революційних рішень. Аби розвиватись у професії менеджера/-ки з інновацій, потрібно знати англійську мову на рівні В2 та вище. Також потрібні такі soft-навички: креативність, стратегічне мислення, орієнтованість на результат і цілеспрямованість, комунікабельність та ініціативність.

Коуч-тренер/-ка

Стаття про 5 професій майбутнього. Коуч-тренер

Це професіонал/-ка, що допомагає людям прокачуватися в

особистих і професійних сферах життя. Коуч-тренер/-ка працює з клієнтами, аби ті вирішили труднощі в сімейних стосунках, визначили помилки в бізнесі, сформулювали чіткі цілі. 

Аби працювати коуч-тренером/-кою, варто мати управлінську, соціологічну, психологічну, педагогічну чи політологічну освіту — залежить від того, які професійні завдання доводиться вирішувати. Аби знайти виш, де можеш здобути одну з цих спеціальностей, скористайся пошуковою інформаційною системою «Вступ.Освіта.UA», яка допомагає добирати навчальні заклади до душі за розмаїтими параметрами. 

Коментар Наталії Піковець 

Варто зауважити, що базова вища освіта та попередній досвід роботи можуть бути будь-якими, адже у професії коуча-тренера/-ки важливо мати бажання, а також особисті якості й навички. До прикладу такі: емоційний інтелект, емпатію, комунікаційні навички, креативність, відкритість до нового.

Коучинг — це про партнерство, довіру й відповідальність за результат. Філософія полягає в тому, що саме клієнт/-ка є експертом/-кою і він або вона знає відповідь на свій запит, варто тільки допомогти знайти ці рішення. А ось головний інструмент коуча-тренера/-ки — це запитання, які допомагають клієнтам розв'язувати проблеми. 

Володіти навичками коучингу варто всім, хто працює з людьми, особливо керівникам / лідерам, викладачам / вчителям, спортивним і бізнес-тренерам, HR-менеджерам тощо. Вчитися коучингу варто у провайдерів, програми яких акредитовані в міжнародних федераціях, наприклад, International Coaching Federation (ICF). 

Професіонал/-ка з відновлюваної та альтернативної енергетики

Стаття про 5 професій майбутнього. Професіоналка_із_відновлюваної_та_альтернативної_енергетики

Це спеціаліст/-ка, що шукає та розробляє альтернативні джерела енергії, як-от сонячні електростанції, вітрогенератори, органічне паливо. А це особливо актуально за часів, коли дослідження кажуть, що у 2019 році концентрація вуглекислого газу в атмосфері вперше в історії людства досягла рівня 415,26 ppm. Такою за припущеннями вчених була його концентрація близько 3–5 млн років тому, коли середня річна температура на Землі на кілька градусів перевищувала теперішню.

Почати шлях професіонала/-ки з відновлюваної та альтернативної енергетики

можна у будь-якому виші, що готує за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Студенти цієї освітньої програми на практиці беруть участь у проєктуванні, створенні й експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії. Також опановують методи математичного та фізичного моделювання, теорію та розрахунок інформаційних і діагностичних систем, оптимізацію енергоустановок. 

Цей фах можна отримати в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова або Поліському національному університеті. А ось дізнатися про всі українські виші, які готують за цією спеціальністю, можна за допомогою пошукової інформаційної системи «Вступ.Освіта.UA». 

Коментар Анни Меламед  

Нині підприємства все частіше використовують джерела альтернативної або відновлюваної енергії: сонячні станції, вітрогенератори, когенераційні установки, водневі двигуни. 

Попит на спеціалістів у цій галузі буде тільки зростати, адже є й інші джерела чистої, природної енергії, які треба досліджувати та розвивати. Ці розробки стосуються навіть космічної галузі. 

Отже, цей напрям буде цікавим для тих, хто переймається майбутнім планети, дбає про навколишнє середовище, кому важливі нові прогресивні підходи, тобто це має бути дуже ціннісний вибір фаху. 

Спеціалісти з альтернативної енергетики мають обов’язково знати закони фізики, хімії та біології. У цій професії точно знадобляться люди з інженерним підходом до розв’язання проблем, які можуть вирішувати складні завдання, використовуючи знання з декількох дисциплін. Зважаючи на світові розробки в цій галузі, знання англійської на високому рівні необхідні. Також не завадять знання китайської, адже Китай — один із лідерів у використанні природних джерел енергії.

Для професіоналів з відновлюваної та альтернативної енергетики

важливі такі якості: вміння систематизувати й аналізувати багато інформації, бажання постійно навчатися та втілювати інновації в життя, знання нових технологій, інженерний підхід до вирішення завдань, наполегливість, стратегічне мислення, дисциплінованість. 

Розробник/-ця смартпристроїв

Стаття про 5 професій майбутнього. Розробники смарт-пристроїв

Це спеціаліст/-ка, що може розробляти гаджети, здатні взаємодіяти зі своїм користувачем — йдеться про розумні окуляри, лінзи, годинники, роботи-пилососи і багато іншого. 

Щоб стати професіоналом/-кою з розробки смартпристроїв, розпочни з опанування спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Студенти цього напряму вивчають проєктування та розробку програмного забезпечення інформаційних систем управління, вебдизайн, програмування, основи організації комп’ютерних мереж, методи розробки та впровадження штучного інтелекту. 

За цією спеціальністю навчаються студенти в Харківському національному університеті радіоелектроніки, Національному університеті «Києво- Могилянська академія», Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Аби знайти більше українських вишів, де можеш опанувати цю спеціальність, скористайся пошуковою інформаційною системою «Вступ.Освіта.UA», яка допомагає добирати навчальні заклади до душі за розмаїтими параметрами.

Коментар Наталії Піковець 

Це дуже цікава професія, що поєднує креатив і технології. Смартпристрої використовуємо не тільки в буденному житті, а й у медицині, науці, промисловості. 

У цьому напрямі можна виділити кілька розгалужень, наприклад, можна генерувати ідеї нових смартпристроїв, розробляти їх технічну документацію, бути в команді девелоперів, що пишуть софт, або ж брати участь у повному циклі створення нового смартпристрою.

Крім навчання у ВНЗ за вибраною спеціальністю, треба проходити навчання та стажування в IT-компаніях і стартапах, якi займаються розробкою таких технологій. Також варто відвідувати профільні конференції, де розробники-практики діляться досвідом.

Важливо зазначити, що крім технічних і цифрових навичок — hard & digital skills, потрібні добре розвинені soft skills: емоційний інтелект, комунікаційні навички, креативність, відкритість до нового, критичне мислення, лідерство, вміння навчатись і навчати, тайм-менеджмент тощо.

Менеджер/-ка спільноти

Стаття про 5 професій майбутнього. Менеджерка спільноти

Це професіонал/-ка, що налагоджує зовнішні комунікації бренду так, аби він вирізнявся з-поміж конкурентів своїм tone of voice і невпинно нарощував ком’юніті прихильників. 

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» — те, з чого можна почати шлях до професії менеджера/-ки спільноти. Студенти за цією освітньою програмою вчаться формувати стратегії розвитку підприємства, приймати та обґрунтовувати управлінські рішення, організовувати різні види економічної діяльності. 

Опанувати цю спеціальність можна в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Національному університеті «Полтавська Політехніка імені Юрія Кондратюка» або Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій. Аби віднайти свій ідеальний виш, який пропонує навчання за спеціальністю «Менеджмент», скористайся пошуковою інформаційною системою «Вступ.Освіта.UA».

Коментар Домініки Іванової-Бекар  

Цю професію частіше називають ком’юніті-менеджером/-кою, стосується вона діджитал-сфери, а її сенс — формувати та розвивати спільноту людей, яка об’єдналася навколо певного бренду, продукту або ідеї.

Професію менеджера/-ки спільноти часто опановують ті, хто отримав попередню освіту PR-ника/-ці, менеджера/-ки з маркетингу або SMM-менеджера/-ки, адже в основі роботи — спілкування з людьми. Важлива вимога задля кар'єрного зростання — відмінні навички як письмової, так і усної комунікації українською та англійською мовами. Ще один необхідний скіл — креативне мислення та здатність створювати оригінальний контент для максимального залучення нових та утримання чинних членів ком’юніті. Крім цього, для створення сприятливої атмосфери та комфортних умов перебування у спільноті важливі емпатія, клієнтоорієнтованість, уважність до потреб, проактивність у вирішенні питань і проблем, які виникають. 

Розробник/-ця інтернет-контенту

Стаття про 5 професій майбутнього. Розробниця інтернетконтенту

Ця назва об’єднує під однією парасолькою журналістів, SMM-фахівців, копірайтерів, райтерів, коректорів, редакторів, ілюстраторів, колажистів і навіть меморобів. Словом, тих, хто текстами, картинками, відеороликами допомагає брендам ефективно комунікувати з аудиторією на різних діджитал-платформах

Старт до цієї професії залежить від того, який формат контенту тобі цікавий. Якщо текстовий, вибирай бакалаврську програму за напрямом «Журналістика», якщо візуальний — «Дизайн» чи «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». 

Для пошуку вишу, який пропонує навчання за цими спеціальностями, скористайся пошуковою інформаційною системою «Вступ.Освіта.UA» — вона допоможе дібрати навчальний заклад до душі за розмаїтими параметрами.

Коментар Марії Конарової  

Ця професія охоплює широкий спектр діяльності, тому може підійти людям, що хочуть розвиватися в різних галузях. Це і створення текстів, сторітелінг, і робота з відеоконтентом, і створення ілюстрацій, візуалу, робота над загальним стилем, і розуміння SMM- та SEO-технологій. З одного боку, професія розробника/-ці інтернет-контенту потребує залучення творчих здібностей, а з іншого — передбачає здатність працювати системно, опиратися на конкретні технології, планувати та проводити аналіз. Отже, таким спеціалістам варто розвивати навички, пов’язані з аналізом і системною роботою, та прокачувати креативність.

Увійти в цю спеціальність можна різними шляхами — як SMMник/-ця, ілюстратор/-ка, дизайнер/-ка, копірайтер/-ка або журналіст/-ка. Проте в будь-якому разі потрібна база — розуміння того, як функціонують соціальні мережі та інтернет-ресурси, що впливає на впізнаваність і популярність, загальні знання з інтернет-маркетингу, адже створення будь-якого інтернет-ресурсу направлене на підвищення його популярності серед користувачів. Діджитал-маркетинг і SMM будуть найбільш зручним стартом для опанування професії. Що більше спеціальних програм і ресурсів для створення контенту буде знати розробник/-ця, то вищим буде його або її професійний рівень. До того ж, постійно треба моніторити тенденції, аби розуміти, що саме зараз у тренді в діджитал-світі.

Менеджер/-ка з утилізації відходів

Стаття про 5 професій майбутнього. Менеджери з утилізації відходів

Це експерт/-ка, що розробляє рішення, які допомагають позбутися сміття в екофрендлі спосіб. Такі фахівці важливі на тлі того, що в Україні тільки за 2020 рік накопичили понад 10 млн тонн побутових відходів, які знаходяться на 6 000 сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 000 гектарів.

Почати шлях до цієї професії можна з бакалаврату за напрямом «Екологія». Студенти зазвичай вивчають охорону водного середовища, ґрунтів і надр, поводження з відходами, радіоекологію, екологію лісу. 

За цією спеціальністю можна навчатися у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Вінницькому національному технічному університеті або Державному університеті «Житомирська політехніка». 

Дізнатися перелік усіх українських вишів, які готують бакалаврів за цією спеціальністю, можна за допомогою пошукової інформаційної системи «Вступ.Освіта.UA», яка дає змогу добирати навчальні заклади до душі за розмаїтими параметрами.

Коментар Марії Конарової  

Ця професія підходить людям, які схильні до дослідницької діяльності та небайдужі до сучасних екологічних проблем.

Професія базується на спеціальності «Екологія», яку можна отримати в цілій низці українських вишів, але потребує більш глибоких знань саме сучасних технологій переробки сміття та утилізації відходів. 

Також варто зазначити, що наразі в Україні, на жаль, ці технології не впроваджені необхідною мірою, тому треба буде активно залучати досвід західних країн: читати наукові статті, відвідувати міжнародні події з цієї тематики, можливо, проходити практику в інших країнах. Ось чому таким спеціалістам обов’язково варто володіти як мінімум англійською на високому рівні, інакше можливості для розвитку в цій спеціальності та зростання як професіонала/-ки будуть обмежені. 

Які ще рободіджитальні професії з'являться в майбутньому, дізнаємося з наступних звітів футурологів. А поки вибираймо фах до душі — чи то футуристичний, як розробник смартпристроїв, чи то класичний, як фінансова аналітикиня — й нумо будувати кар'єру мрії. А разом із порадами експертів проєкту #CVІDОМІобирати подужати цей шлях буде значно легше.

Ілюстрації: Олена Ковальчук